Greyling Stamboom


Daar is geen waarborg vir die korrektheid van die inligting op hierdie weblad nie.
Die inligting is versamel van veskillende argiefdokumente, publikasies en internet bronne.This genealogy contains :
1688 individuals, 613 families, 339 surnames and 276 places


This has been prepared and published by :
Arnold Greyling
http://www.greylingfamily.org.za


You may find all the data by using the menus on the above bar.

Last update on Sunday 3 February 2008These pages have been created with

Heredis X for Macintosh , © BSD Concept